Ако желаете да закупите имот чрез нашата агенция, ние:

недвижими имоти царево

Ще Ви предложим всички оферти, които отговарят на критериите по вашето търсене.

Ще Ви консултираме за актуалните пазарни цени на имотите в търсения от Вас район.

Ще извършим отново обстойно обследване на имота и ще Ви изготвим юридическо становище за последния, включващо всички предходни разпореждания с имота, за да гарантираме пълна защита на интересите Ви.

Ще Ви представляваме при преговорите с продавачите на имота, който сте избрали, за да постигнем максимално удовлетворителен резултат от условията по сделката.

Ще изготвим за Вас и нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот, за да финализираме сделката окончателно.

Ще Ви помогнем да декларирате придобитото от вас имущество в законоустановените срокове.


 

Ако желаете да продадете имот чрез нашата агенция, ние:

агенция янев царевоЩе организираме среща с Вас и оглед на предлагания от Вас имот, като Ви помогнем със съвети за правилната му подготовка и презентиране на пазара.

Ще Ви консултираме за актуалните пазарни цени на имотите в предлагания от Вас район, което ще Ви помогне да формирате реална цена за имота си и да постигнем продажба в разумни срокове на последния.

Ще рекламираме в печатни издания, онлайн и индивидуално /на клиентите на агенцията ни/ имота Ви чрез снимков материал и подробно описание на същия.

Ще Ви представляваме при преговорите с клиентите за имота Ви, за да постигнем максимално удовлетворителен резултат от условията по сделката.

При желание от Ваша страна и след надлежно упълномощаване ще осигурим всички необходими документи за правно изповядване на сделката /скици, схеми, данъчни оценки, удостоверения и др./.

Ще изготвим за Вас и нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот, за да финализираме сделката окончателно.